ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญเรนโบว์
(Rainbow Drinking Water Vending Machine)

ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ (Drinking Water Vending)

เริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยพื้นที่เพียง 1 ตารางเมตร สามารถสร้างรายได้หลายพันบาทต่อเดือน (ขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้ง) โดยไม่ต้องมีคนเฝ้า และไม่ต้องมีคนคอยบริการ อีกทั้งมีต้นทุน (ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า) ราคาต่ำ คุ้มค่าต่อการลงทุน

ต้นทุนค่าน้ำประปา-ไฟฟ้า 3-5 สตางค์/ลิตร (คิดจากค่าน้ำยูนิต 20 บาท ค่าไฟฟ้ายูนิคละ 7 บาท)
ต้นทุนค่าเปลี่ยนไส้กรองเฉลี่ย 15-20 สตางค์/ลิตร (คำนวนจากการเปลี่ยนไส้กรองตามตาราง) 
สรุปต้นทุนรวม 18-25 สตางค์ต่อลิตร กรณีจำหน่ายน้ำดื่มลิตรละ 1 บาท กำไร 75-82 สตางค์/ลิตร หรือ 75-80%

**ระบบแบ่งเปอร์เซ็นต์ (%) กับเจ้าของพื้นที่โดย เจ้าของพื้นที่ไม่ต้องลงทุนสนใจติดต่อ ที่นี่

ตารางคำนวนต้นทุน กำไร

*จุดคุ้มทุนเฉลี่ยของตู้น้ำดื่มเรนโบว์ ประมาณ 1-2 ปี (รายได้เฉลี่ย 1,000-5,000 บาทต่อตู้ต่อเดือน)*

ระบบไส้กรอง (Water Filtration System)

ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญเรนโบว์ ผลิตน้ำดื่มสะอาด บริสุทธิ์ด้วยระบบ Reverse Osmosis (RO)
หรือ ระบบ Ultra Osmosis (UO) (มีแร่ธาตุ ไม่มีน้ำทิ้ง)
ผ่านระบบการกรองที่ได้มาตรฐานน้ำดื่ม (Water Quality) มากกว่าด้วย 7 ขั้นตอน (ขั้นตอนการกรอง ตาม Spec. แต่ละรุ่น)
และระบบการฆ่าเชื้อโรค (Disinfection) ด้วยแสงยูวี Ultra Violet Light (UV) และ/หรือ เครื่องผลิตโอโซน Ozone (O3)

 

ตู้น้ำดื่มเรนโบว์ ผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์น้ำดื่มโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และการประปานครหลวง

ช่องหยอดเหรียญ (Coin Acceptor)

ช่องหยอดเหรียญ รองรับเหรียญ 1, 2, 5, 10 บาท (ใหม่และเก่า) มีระบบป้องกันเหรียญปลอม
มีระบบอัพโปรแกรม (Upgrade) เหรียญ กรณีมีเหรียญใหม่ออกมา โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนตัวช่องหยอดเหรียญใหม่
สามารถตั้งราคา และตั้งโปรโมชั่นแถมน้ำดื่มได้ เช่น น้ำดื่ม 1 ลิตร ราคา 1 บาท หรือ น้ำดื่ม 1 ลิตร ราคา 0.5 บาท
อีกทั้งยังสามารถทำโปรโมชั่นแถมน้ำดื่มได้ เช่น หากลูกค้าหยอดเหรียญครบ 5 บาท จะได้น้ำดื่มแถม 1 ลิตร เป็นต้น

รายละเอียดตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ

*อุปกรณ์เสริมไม่มีมากับตู้
**เฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ตู้น้ำโปรโมชั่น 5-1.jpg

ตารางราคาตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ เรนโบว์

ดาวน์โหลดเอกสาร (Download)