Egat automatic gachapon (QR Code)


Egat automatic gachapon


ตู้กาชาปองอัตโนมัติ

- ใช้ระบบ อ่าน qrcode เพื่อรับสินค้า - ระบบจ่ายกาชาปองอัตโนมัติ โดยไม่ต้องหมุน


ปล. หนึ่งโค๊ดใช้ได้หนึ่งครั้ง
ดู 392 ครั้ง