ให้บริการเช่าตู้สำหรับแจกของ (Sampling Vending Machine)

อัปเดตเมื่อ 7 ม.ค. 2563


ตัวอย่างรูปแบบตู้สำหรับให้เช่าบริการแจกสินค้า สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการสั่งจ่าย โดยโปรแกรมสามารถเชื่อมต่อกับ Facebook, Line หรือ Social อื่นๆ เพื่อให้บริการที่มากกว่าการแจกของแบบเดิมด้วยหน้าจอ Touch screen 32 นิ้ว (สามารถจ้างผลิตรูปแบบตู้ที่ต้องการได้)

AIS Vending Machine Project @ Central World with Facebook intregration

Chanel 42 Inch LCD random product @ Malaysia's Shopping mall

Omo Vending Machine - Slot machine game@ Unilever ignite showcase With facebook intregrated

Thanachart Digital Banking Machine @ Thanachart Event Project

Snapscene Photobooth