#ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ ตู้แจกกระปุกออมสินอัตโนมัติ


ตู้แจกกระปุกออมสิน #ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (Piggy Bank Sampling Machine for Siriraj Piyamaharajkarun Hospital) #ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ โครงการดีดี สำหรับการส่งเสริมการออมเงิน ให้กับประชาชนทั่วไป (รูปแบบแจกกระปุกออมสิน ซึ่งมีรูปแบบจำลองมาจากอุปกรณ์และของทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) @ โรงพยาบาลศิริราช

กิจกรรม ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม 2560 - 20 ตุลาคม 2560 ณ โรงพยาบาลศิริราช

#ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ
ศิริราช ตู้แจะกระปุกออมสินอัตโนมัติ

วิธีการแลกกระปุกออมสิน

ภาพแสดง ขั้นตอนการรับโมเดล ที่ระลึก

วันที่สามารถแลกรับกระปุกได้

กระปุกออมสิน ของทรงงาน

ภาพแสดง โมเดลที่ระลึก ทั้ง 3 แบบ กล้องถ่ายรูป, รถจี๊ปพระที่นั่ง, วิทยุสื่อสาร

ตู้แจกกระปุกออมสิน กล้องถ่ายรูป

ภาพแสดง ตู้แจกกระปุกออมสิน (Piggy Bank Sampling Machine) โมเดล กล้องถ่ายรูป