top of page

#ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ ตู้แจกกระปุกออมสินอัตโนมัติ


ตู้แจกกระปุกออมสิน #ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (Piggy Bank Sampling Machine for Siriraj Piyamaharajkarun Hospital) #ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ โครงการดีดี สำหรับการส่งเสริมการออมเงิน ให้กับประชาชนทั่วไป (รูปแบบแจกกระปุกออมสิน ซึ่งมีรูปแบบจำลองมาจากอุปกรณ์และของทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) @ โรงพยาบาลศิริราช

กิจกรรม ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม 2560 - 20 ตุลาคม 2560 ณ โรงพยาบาลศิริราช

#ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ
ศิริราช ตู้แจะกระปุกออมสินอัตโนมัติ

วิธีการแลกกระปุกออมสิน

ภาพแสดง ขั้นตอนการรับโมเดล ที่ระลึก

วันที่สามารถแลกรับกระปุกได้

กระปุกออมสิน ของทรงงาน

ภาพแสดง โมเดลที่ระลึก ทั้ง 3 แบบ กล้องถ่ายรูป, รถจี๊ปพระที่นั่ง, วิทยุสื่อสาร

ตู้แจกกระปุกออมสิน กล้องถ่ายรูป

ภาพแสดง ตู้แจกกระปุกออมสิน (Piggy Bank Sampling Machine) โมเดล กล้องถ่ายรูป

ตู้แจกกระปุกออมสิน รถยนต์

ภาพแสดง ตู้แจกกระปุกออมสิน (Piggy Bank Sampling Machine) โมเดล รถจี๊ปพระที่นั่ง

ตู้แจกกระปุกออมสิน วิทยุสื่อสาร

ภาพแสดง ตู้แจกกระปุกออมสิน (Piggy Bank Sampling Machine) โมเดล วิทยุสื่อสาร แนวคิดโครงการ ความพร้อมในการบริจาคของแต่ละคนอาจไม่เท่ากัน การสะสมวันละนิดด้วยการออม เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการร่วมเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นกัน ประกอบกับการออมเป็นวินัยทางการเงินที่ควรได้รับรณรงค์ให้เป็นพื้นฐานของทุกคนอย่างต่อเนื่อง กระปุกออมสิน #ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ คอลเลคชั่นพิเศษถือเป็นสัญลักษณ์การออม ที่เป็นของที่ระลึกแห่งความทรงจำเพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในรูปแบบจำลองอุปกรณ์และของทรงงาน 3 แบบ คือ กล้องถ่ายรูป พระราชพาหนะทรงงาน และวิทยุสื่อสาร วัตถุประสงค์ 1. เพื่อรำลึกถึงพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นแบบอย่างในการออมตั้งแต่ทรงพระเยาว์ และได้พระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และได้ปลูกฝังให้ประชาชนรู้จักการออมและการใช้จ่ายเงินอย่างพอเพียง เมื่ออยู่อย่างพอเพียงก็สามารถเป็น “ผู้ให้” คืนกลับสู่สังคมและประเทศชาติได้ 2. เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานนามอาคารโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ หนึ่งในโครงการพัฒนาศิริราชสู่การเป็นสถาบันทางการแพทย์ชั้นเลิศในระดับเอเชียอาคเนย์ ด้วยรูปแบบการบริหารจัดการพิเศษเพื่อให้มีรายได้ที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืน และนำรายได้กลับคืนสู่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลต่อไป รายละเอียดโครงการ www.savingforgiving.com

ดู 347 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Kommentarer


bottom of page