top of page

บริการล้างไส้กรอง

บริการล้างไส้กรองตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ

บริษัทฯ รับบริการล้างไส้กรองและเปลี่ยนไส้กรองให้กับตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญทุกรุ่น และทุกยี่ห้อ รวมทั้งระบบไส้กรองตามบ้านเรือน ทั้งระบบ RO (Reverse Osmosis) และระบบ UO (Ultra Osmosis) โดยบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เพื่อไปล้างหรือเปลี่ยนไส้กรองให้ถึงที่อยู่ของลูกค้าโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีความชำนาญในระบบประปาและระบบไส้กรองเป็นอย่างดี

บริษัทฯ เลือกใช้ไส้กรองคุณภาพดี ได้รับมาตรฐานสากลเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าเท่านั้น

บริการตรวจเชคสภาพตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ

บริการตรวจสอบสภาพตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ โดยช่างผู้ชำนาญการ อะไหล่สามารถเปลี่ยนหรือทดแทนกับตู้น้ำดื่มได้ทุกรุ่น และทุกยี่ห้อ

สามารติดต่อขอใช้บริการได้ที่ 082-963-9792, 099-229-6228

bottom of page