top of page

ตู้แจกกระปุกออมสิน - วันออมแห่งชาติ @ธนาคารออมสิน


ตู้แจกกระปุกออมสิน - วันออมแห่งชาติ @ธนาคารออมสิน วันที่ 31 ต.ค. - 6 พ.ย. 61

ธนาคารออมสินขอเชิญชวนประชาชนคนไทย ร่วมตระหนักถึงการประหยัดอดออม เนื่องใน “วันออมแห่งชาติ” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมการออมของธนาคารออมสินที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยฝากเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป รับ “กระปุกออมสินต่อยอดความมั่งคั่ง”

วิธีการใช้งาน 1. นำ Qrcode ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมมาสแกนที่หน้าตู้ 2. เพียงเท่านี้สามารถรับของรางวัลที่ตู้ได้เลยทันที

ดู 870 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด
bottom of page