top of page

สมัครงาน

รับสมัครงานหลายตำแหน่ง


1. ช่างประปา  (เดินท่อน้ำได้มีประสบการณ์งานประปา เครื่องซักผ้า ตู้น้ำดื่ม จะพิจารณาพิเศษ)
2. ช่างไฟฟ้า  (เดินสายไฟฟ้าได้ มีประสบการณ์งานอิเล็คโทรนิค จะพิจารณาพิเศษ)

3. ช่างคอมพิวเตอร์  (มีประสบการณืซ่อม-ประกอบคอมพิวเตอร์ จะพิจารณาพิเศษ)
4. ช่างไม้ (มีประสบการณ์งานไม งานเฟอร์นิเจอร์ จะพิจารณาพิเศษ)
5. พนักงานขับรถยนต์ และ/หรือ มอเตอร์ไซด์ (ขับรถยนต์ ต่างจังหวัดได้ มีใบขับขี่ )
6. พนังานบัญชี และพนักงานธุรการ (ระดับ ปวช. ปวส. หรือปริญญาตรี ใช้โปรแกรม word และ excel ได้)

รับหลายอัตรา ระดับ 

bottom of page