top of page
62f0ba89N9f7e948d.png.webp

ลงทะเบียนเพื่อรับอาหารน้องหมา หรือ น้องแมว

คุณเลี้ยง สุนัข หรือ แมว?

แบบสอบถามเพื่อรับเทมเทชันส์ มิกซ์อัพส์ 12 กรัม

โปรดอ่านเงื่อนไขของข้อกำหนดและความยินยอมก่อนเริ่มแบบสอบถาม

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ขอต้อนรับเข้าสู่การลงทะเบียนใช้งานแอพพลิเคชั่นของบริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ เป็นกฎระเบียบข้อบังคับเพื่อใช้ในการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนใช้งานแอพพลิเคชั่นของบริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการเข้าชมเว็บไซต์นี้ เราถือว่าคุณได้ยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้ว โปรดหยุดดำเนินการต่อหากคุณไม่ยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในหน้านี้

คำที่ใช้ต่อไปนี้ ใช้กับข้อกำหนดและเงื่อนไข คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล ประกาศความรับผิดชอบ และข้อตกลงทั้งหมด: “ลูกค้า”, “คุณ” และ “ของคุณ” หมายถึงบุคคลที่เข้าชมเว็บไซต์นี้ และยินยอมทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท “บริษัท”, “ของเรา” และ “เรา” หมายถึงบริษัท “บุคคล”, “กลุ่มบุคคล” หรือ “พวกเรา” หมายถึงลูกค้าและบริษัทเอง ข้อกำหนดทั้งหมด อ้างถึงข้อเสนอ, การยอมรับและการพิจารณาเพื่อชำระเงินที่จำเป็นในการดำเนินการตามกระบวนการช่วยเหลือลูกค้าในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุด เพื่อแสดงถึงวัตถุประสงค์ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการตามที่ระบุไว้ของบริษัท และอยู่ภายใต้กฎหมายที่กำหนดไว้ในประเทศไทย การใช้คำที่กล่าวถึงในข้างต้น หรือคำอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นการอ้างอิงถึงบุคคลเดียว บุคคลจำนวนมาก และ/หรือเขา เธอ พวกเขา จะถูกนำมาใช้แทนกัน และเป็นการอ้างถึงสิ่งเดียวกัน

คุกกี้ (Cookies)
เมื่อเข้าสู่แบบฟอร์มลงทะเบียนใช้งานแอพพลิเคชั่นของบริษัท คุณยินยอมที่จะใช้คุกกี้ตามข้อตกลงและนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท
เว็บไซต์ที่มีการโต้ตอบกับตัวเว็บหรือแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่มีการใช้คุกกี้ เพื่อบันทึกข้อมูลรายละเอียดในการเข้าชมแต่ละครั้ง เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่นในบางพื้นทื่ และเพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราใช้งานง่ายยิ่งขึ้น บริษัทในเครือ/พันธมิตรของเราอาจมีการใช้คุกกี้ด้วยเช่นกัน

การอนุญาต
เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือผู้เป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับเนื้อหาทั้งหมดในแบบฟอร์มลงทะเบียนใช้งานแอพพลิเคชั่นของบริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยสงวนสิทธิ์ในการนำไปใช้งาน ทั้งนี้คุณสามารถเข้าถึงแบบฟอร์มนี้สำหรับการใช้งานส่วนตัวภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

โดยคุณไม่สามารถ:
เผยแพร่เนื้อหาจากแบบฟอร์มลงทะเบียนใช้งานแอพพลิเคชั่นของบริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
จำหน่าย ให้เช่า หรือให้อนุญาติใช้สิทธิ์ในเนื้อหาจากแบบฟอร์มลงทะเบียนใช้งานแอพพลิเคชั่นของบริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ทำซ้ำ ทำสำเนา หรือคัดลอกเนื้อหาจากแบบฟอร์มลงทะเบียนใช้งานแอพพลิเคชั่นของบริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
แจกจ่ายเนื้อหาจากแบบฟอร์มลงทะเบียนใช้งานแอพพลิเคชั่นของบริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด

พื้นที่บางส่วนในเว็บไซต์ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าใช้ได้แสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลได้ในบางพื้นที่ บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ ไม่มีการคัดกรอง แก้ไข เผยแพร่ หรือวิจารณ์ความคิดเห็นก่อนที่จะปรากฏในเว็บไซต์ โดยความคิดเห็นไม่ถือเป็นการสะท้อนมุมมองและความเห็นของบริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทน และ/หรือบริษัทในเครือ แต่เป็นการสะท้อนมุมมองและความเห็นของบุคคลที่เป็นผู้แสดงความคิดเห็นนั้น ตามขอบเขตที่กฎหมายได้อนุญาตไว้ บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อความคิดเห็น หรือความผิด ความเสียหาย หรือค่าเสียหาย และ/หรือความเดือดร้อนที่เป็นผลมาจากการแสดงความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการดูแลตรวจสอบความคิดเห็นทั้งหมด และลบความคิดเห็นใดๆ ที่อาจพิจารณาว่าไม่เหมาะสม รุนแรง หรือก่อให้เกิดการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

คุณจะรับประกันและรับรองว่า
คุณมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์ของเรา และได้รับการอนุญาตและการยินยอมที่จำเป็นทั้งหมด
ความคิดเห็นจะต้องไม่เหลื่อมล้ำสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ รวมถึงไม่จำกัดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สาม
ความคิดเห็นจะต้องไม่มีเนื้อหาหมิ่นประมาท ใส่ร้าย รุนแรง ไม่เหมาะสม หรือผิดกฎหมาย ซึ่งก้าวก่ายความเป็นส่วนตัว
ความคิดเห็นจะต้องไม่ถูกใช้จูงใจหรือส่งเสริมทางธุรกิจ หรือธรรมเนียมปฏิบัติ หรือกิจกรรมเชิงพาณิชย์ หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

ด้วยประการฉะนี้ คุณได้ยินยอมให้บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการใช้ ทำซ้ำ แก้ไข และอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ ทำซ้ำ และแก้ไขความคิดเห็นใดๆ ของคุณในทุกรูปแบบหรือทุกช่องทางสื่อ

การเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาอื่น
การใช้บริการนี้อาจมีการลิงก์หรือวิธีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น หากคุณเลือกเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลอื่น คุณจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ของบุคคลเหล่านั้นทันที โปรดทราบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการโดยบริษัทของเรา ดังนั้นเราแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้น เราไม่สามารถควบคุมและรับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือแนวทางปฏิบัติของในเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลอื่นได้

หากไม่ได้รับอนุญาตแบบเป็นลายลักษณ์อักษร คุณจะไม่สามารถสร้างเฟรมรอบๆ หน้าเว็บไซต์ เพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะการนำเสนอด้วยภาพ หรือลักษณะที่ปรากฏของเว็บไซต์ของเรา

ความรับผิดชอบต่อเนื้อหา
เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของคุณ คุณได้ตกลงที่จะปกป้องและคุ้มกันเราจากข้อเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์ของคุณ ไม่ควรมีลิงก์หรือวิธีการเชื่อมต่อใดๆ ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ โดยที่อาจถูกตีความว่าเป็นการหมิ่นประมาท อนาจาร หรือเป็นความผิดทางอาญา หรือเป็นการละเมิดฝ่าฝืน หรือสนับสนุนความรุนแรงอื่นๆ หรือชักจูงให้เกิดการละเมิดฝ่าฝืนหรือความรุนแรงต่อสิทธิ์ของบุคคลอื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัว
ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนตัวที่คุณมอบให้เราเพื่อใช้การใน แคมเปญถุงเปล่าแลกส่วนลด การเก็บรักษาโทรศัพท์ รวมถึงขั้นตอนและวิธีการเข้าถึงเว็บไซต์ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณ ดังนั้นเราแนะนำให้คุณหลีกเลี่ยงการเจลเบรกหรือรูท (ปลดล็อก) โทรศัพท์ของคุณ ที่ถือเป็นกระบวนการทำลายข้อจำกัดของซอฟต์แวร์ และข้อจำกัดที่กำหนดโดยระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์ของคุณ ส่งผลให้โทรศัพท์ของคุณเสี่ยงต่อการติดมัลแวร์, ไวรัส, โปรแกรมที่เป็นอันตราย ซึ่งเสี่ยงต่อความปลอดภัยของโทรศัพท์ของคุณ โปรดทราบว่าบริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อข้อจำกัดบางประการ ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ผ่านแอพพลิเคชั่นมีความจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยสามารถเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi หรือผ่านทางบริการเครือข่ายมือถือของโทรศัพท์ของคุณ ทั้งนี้บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อการทำงานที่ไม่เต็มประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่น ในกรณีที่คุณไม่สามารถเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ได้ และในกรณีที่คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล หากคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์นอกพื้นที่การเชื่อมต่อ Wi-Fi คุณสามารถใช้งานผ่านทางบริการเครือข่ายมือถือของโทรศัพท์แทนได้ ด้วยเหตุนี้คุณอาจถูกเรียกเก็บเงินจากผู้ให้บริการมือถือของคุณ โดยเป็นค่าบริการตลอดระยะเวลาในการเชื่อมต่อเพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ หรืออาจถูกเรียกเก็บเงินจากบุคคลอื่น ในการเข้าถึงเว็บไซต์ คุณต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมถึงค่าบริการข้อมูลโรมมิ่งหากคุณใช้อินเทอร์เน็ตนอกพื้นที่ประเทศของคุณ หากคุณไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์ที่คุณใช้เข้าถึงเว็บไซต์ โปรดทราบว่าเราถือว่าคุณได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบนั้นในการเข้าถึงเว็บไซต์แล้ว

การสงวนสิทธิ์
เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องเพื่อลบลิงก์หรือวิธีการเชื่อมต่อทั้งหมด หรือลิงก์ใดๆ ที่เชื่อมต่อโดยตรงมายังเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถลบลิงก์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อมายังเว็บไซต์ของเราได้ในทันทีตามคำเรียกร้อง เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเวลา ทั้งนี้การเชื่อมต่อมายังเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเชื่อมโยงเหล่านี้

การลบลิงก์ออกจากเว็บไซต์ของเรา
หากคุณพบลิงก์ที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าด้วยเหตุผลใดบนเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถติดต่อและแจ้งให้เราทราบได้ตลอดเวลา เราจะพิจารณาคำขอในการลบลิงก์ดังกล่าวออก แต่เราขอสงวนสิทธิ์ในการตอบกลับหรือติดต่อกลับไปหาคุณโดยตรง เราไม่ยืนยันว่าข้อมูลในเว็บไซตืนี้ถูกต้อง และเราไม่รับประกันความครบถ้วนและความถูกต้องทั้งหมด รวมถึงไม่รับรองว่าเว็บไซต์จะยังคงใช้งานได้ หรือเนื้อหาในเว็บไซต์นั้น ได้รับการปรับแก้ให้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ

การปรับแก้ข้อกำหนดและเงื่อนไข
เราอาจมีการปรับแก้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นครั้งคราว โดยคุณสามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ที่นี่ เราจะทำการแจ้งเตือนโดยเผยแพร่ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้รับการปรับแก้ที่นี่ ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีผลบังคับใช้ 2021-01-22

ติดต่อเรา
หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ consumerservice.mars@gmail.com*

ฉันได้อ่านและเข้าใจในเงื่อนไขของข้อกำหนดและความยินยอม

bottom of page