top of page

เครื่องนับและคัดแยกเหรียญ เจ เอส เค
(JSK Coin Counter and Coin Sorter)

CT_01

CT_01

CT_02

CT_02

CT_03

CT_03

CT_04

CT_04

เครื่องนับและคัดแยกเหรียญ (Coin Counter & Coin Sorter)

เครื่องนับและคัดแยกเหรียญ ตัวเครื่องทำจากพลาสติกเกรด A แข็งแรง ทนทาน แม่นยำ ความเร็วสูง ช่วยทุ่นแรงและเวลาไม่ต้องนับด้วยมือเปล่าสามารถคัดแยกได้เหรียญ 25, 50 สตางค์ และเหรียญ 1, 2, 5, 10 บาท (ใหม่และเก่า) ได้ในเครื่องเดียว

 Coin Sorter Model: J-530

เครื่องนับและคัดแยกเหรียญ รุ่น J-530 สามารถคัดแยกได้เหรียญ 25, 50 สตางค์ และเหรียญ 1, 2, 5, 10 บาท (ใหม่และเก่า) ได้ในเครื่องเดียว ช่องใส่เหรียญขนาดใหญ่ นับเหรียญด้วยความเร็วสูง 530 เหรียญ/นาที นิยมใช้กันทั่วไป

Coin Sorter Model: J-2300

เครื่องนับแยกเหรียญแปลกปลอม รุ่น J-2300 สามารถนับเหรียญ 1, 2, 5, 10 บาท (ใหม่และเก่า)  
ช่องใส่เหรียญขนาดใหญ่ นับเหรียญด้วยความเร็วสูงถึง 2300 เหรียญ/นาที สำหรับใช้นับเหรียญประเภทเดียวคราวละมากๆ
*ไม่สามารถคัดแยกได้แต่สามารถแยกเหรียญแปลกปลอมได้

ดาวน์โหลดเอกสาร (Download)

bottom of page