top of page

ช่องหยอดเหรียญ

Coin_2

Coin_2

Coin_1

Coin_1

Coin_3

Coin_3

Coin_9

Coin_9

Coin_4

Coin_4

Coin_11

Coin_11

Coin_5

Coin_5

Coin_7

Coin_7

Coin_6

Coin_6

Coin_10

Coin_10

ช่องหยอดเหรียญ

ช่องหยอดเหรียญ มาตรฐานสากลมีระบบป้องกันเหรียญปลอม และสามารถตั้งการรับเหรียญในรูปแบบต่างๆได้ (รวมทั้งสกุลเงินต่างประเทศ หรือเหรียญ Token) อีกทั้งยังตั้งค่าเหรียญให้เหมาะสมกับโปรแกรมทุกรูปแบบ

ช่องหยอดเหรียญ รุ่น CL-1006

                        ช่องหยอดเหรียญ รุ่น CL-118 เป็นรุ่นเหรียญตั้ง จะรองรับเหรียญเฉพาะแบบเหรียญที่ตั้งไว้กับตัวเครื่องเท่านั้น เช่น ตั้งเหรียญ 10 บาทไว้ ตัวช่องหยอดเหรียญ จะรับเฉพาะเหรียญ 10 บาทเท่านั้น เหรียญชนิดอื่นจะไม่รับด้วยระบบเซนเซอร์ อัจฉริยะป้องกันเหรียญปลอมตามมาตรฐานสากล รองรับเหรียญ 5,10 บาท
* เหรียญประเภทอื่น โปรดสอบถาม *

ช่องหยอดเหรียญ รุ่น CL-118

                       ช่องหยอดเหรียญ รุ่น CL-201 เป็นรุ่นรับเหรียญหลายชนิด (ต้องตั้งโปรแกรมเพื่อให้รองรับเหรียญประเภทอื่น) จะรองรับเหรียญเฉพาะแบบเหรียญที่ตั้งไว้กับโปรแกรมเท่านั้น สามารถตั้งค่าของเหรียญและตั้งเหรียญได้ด้วยตนเองเพียงใช้โปรแกรมสอนเหรียญที่ติดมากับตัวช่องหยอดเหรียญได้ทันที ด้วยระบบเซนเซอร์ป้องกันเหรียญปลอมตามมาตรฐานสากลตัวช่องหยอดเหรียญจะคืนเหรียญที่ไม่ได้มีการตั้ง โปรแกรมไว้กลับมายังช่องคืนเหรียญ รองรับเหรียญ 1,2,5,10 บาท (ใหม่-เก่า)
* เหรียญประเภทอื่น โปรดสอบถาม *

ช่องหยอดเหรียญ รุ่น ICT

                           ช่องหยอดเหรียญ รุ่น ICT เป็นรุ่นรับเหรียญหลายชนิด (ต้องตั้งโปรแกรมเพื่อให้รองรับเหรียญประเภทอื่น) จะรองรับเหรียญเฉพาะแบบเหรียญที่ตั้งไว้กับโปรแกรมเท่านั้น ด้วยระบบเซนเซอร์ป้องกันเหรียญปลอมตามมาตรฐานสากลตัวช่องหยอดเหรียญจะคืนเหรียญที่ไม่ได้มีการตั้งโปรแกรมไว้กลับมายังช่องคืนเหรียญ รองรับเหรียญ 1,2,5,10 บาท (ใหม่-เก่า)
* เหรียญประเภทอื่น โปรดสอบถาม *

ช่องหยอดเหรียญ รุ่น VN-5

                          ช่องหยอดเหรียญ รุ่น VN-5 เป็นรุ่นรับเหรียญหลายชนิด (ต้องตั้งโปรแกรมเพื่อให้รองรับเหรียญประเภทอื่น) จะรองรับเหรียญเฉพาะแบบเหรียญที่ตั้งไว้กับโปรแกรมเท่านั้น สามารถตั้งค่าของเหรียญและตั้งเหรียญได้ด้วยตนเองเพียงใช้โปรแกรมสอนเหรียญที่ติดมากับตัวช่องหยอดเหรียญได้ทันที ด้วยระบบเซนเซอร์ป้องกันเหรียญปลอมตามมาตรฐานสากลตัวช่องหยอดเหรียญจะคืนเหรียญที่ไม่ได้มีการตั้งโปรแกรมไว้กลับมายังช่องคืนเหรียญ รองรับเหรียญ 1,2,5,10 บาท (ใหม่-เก่า)
* เหรียญประเภทอื่น โปรดสอบถาม *

ช่องหยอดเหรียญ รุ่น ESD

ช่องหยอดเหรียญ รุ่น ESD เป็นช่องหยอดเหรียญแบบกลไก เพื่อดันก้านช่องหยอดเหรียญไปด้านหลัง สามารถปรับรับเหรียญ 5 หรือ 10 บาท สามารถตั้งรับเหรียญได้ครั้งละ 1 - 4 เหรียญต่อครั้ง มีระบบป้องกันเหรียญปลอม

ตารางราคาช่องหยอดเหรียญ

ดาวน์โหลดเอกสาร

bottom of page